ویلداگلیپتین

Vildagliptin

کاربرد در صنعت داروسازی

یک داروی خوراکی ضد قند خون از گروه داروهای جدید مهار کننده دیپپتیدیل پپتیداز 4 (DPP-4) است. ویداگلیپتین متعاقباً با مهار غیرفعال کردن پپتید شبه گلوکاگون 1 (GLP-1) و پلی پپتید مهارکننده معده (GIP) توسط DPP-4 عمل می کند.
این فعالیت مهاری در نهایت منجر به یک عمل دو برابری می شود جایی که GLP-1 و GIP برای تقویت ترشح انسولین توسط سلولهای بتا و سرکوب ترشح گلوکاگون توسط سلولهای آلفا در جزایر لانگرهانس در پانکراس وجود دارد.

شماره تماس

021-44787846

نشانی ما

کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، خیابان دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، واحد شرکت‌های فناور

فکس

021-44787851

ایمیل واحد فروش

Sale@behinpharmed.com

 

آدرس ایمیل

Info@behinpharmed.com

آدرس وبسایت

www.behinpharmed.com