میگلوستات

Miglustat

کاربرد در صنعت داروسازی

این دارو برای درمان موارد خفیف تا متوسطِ «بیماری گوشه نوع ۱» در بالغینی بکار می‌رود که جایگزینی آنزیم در آنها مقدور نیست و یا آنزیم‌ درمانی برایشان مناسب نمی باشد. میگلوستات دارویی برای درمان بیماری گوچر (گوشه) است. این آنزیم گلوکوزیل سرامید سنتتاز را مهار می کند که یک آنزیم ضروری برای سنتز اکثر گلیکو اسفینگولیپید ها است. این تنها برای بیمارانی است که نمی توانند با جایگزین آنزیمی ایمیگلوسراز درمان شوند

شماره تماس

021-44787846

نشانی ما

کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، خیابان دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، واحد شرکت‌های فناور

فکس

021-44787851

ایمیل واحد فروش

Sale@behinpharmed.com

 

آدرس ایمیل

Info@behinpharmed.com

آدرس وبسایت

www.behinpharmed.com