سیتاگلیپتین فسفات مونوهیدرات

Sitagliptin phosphate monohydrate

کاربرد در صنعت داروسازی

 

سیتاگلیپتین فسفات مونوهیدرات ، یک بازدارنده دی پپتیدیل پپتیداز  (DPP-4) می باشد ، که می تواند توانایی بدن انسان را در کاهش قند خون افزایش دهد. این ترکیب با افزایش سطح اینکرتین در خون که مسئول تنظیم آزادسازی انسولین در خون می باشد، بصورت غیر مستقیم منجر به افزایش انسولین خون و در نتیجه کاهش قندخون خصوصاً پس از غذا شود. از مزایای دیگر این دارو کمک به کاهش ساخت قندهای ساده توسط کبد می باشد.

شماره تماس

021-44787846

نشانی ما

کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، خیابان دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، واحد شرکت‌های فناور

فکس

021-44787851

ایمیل واحد فروش

Sale@behinpharmed.com

 

آدرس ایمیل

Info@behinpharmed.com

آدرس وبسایت

www.behinpharmed.com